Avtalsrätt

Vi erbjuder en lönsam avtalsrevision

Vi upprättar alla typer av avtal.

Vi upprättar avtal med exempelvis kunder, leverantörer och olika samarbetspartner. 

Vi har också möjlighet att göra en avtalsrevision vilket innebär att vi går igenom alla företagets avtal och föreslår eventuella förändringar och sammanställer kostnader. 

Genom att regelbundet gå igenom alla företagets avtal finns ofta möjlighet till stora kostnadsbesparingar.