Ekonomisk Rådgivning

Att hålla ekonomin i ordning

Vi vänder oss till privatpersoner och egna företagare.

Till skillnad från banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag är vi helt fristående och uppbär inga provisioner från något håll.

Vi ger ingen direkt placeringsrådgivning utan gör en mera allmän genomgång av din ekonomiska situation kopplat till exempelvis:

  • Din ålder
  • Dina olika tillgångsslag 
  • Aktuell skattesituation,
  • Pensionsförmåner 

Med utgångspunkt i bland annat ovanstående kan vi komma att titta närmare på bland annat följande:

  • Olika sätt att spara till pensionen
  • För och nackdelar med olika sparformer 
  • Olika aktörer som banker, finansbolag och fintech-bolag
  • Boendet som eventuell sparform. För- och nackdelar.
  • Det egna aktiebolaget som möjlig sparform. För- och nackdelar.