Tvister

Vårt stöd finns där

Vi företräder företag och privatpersoner i olika typer av tvister.

Vi försöker så långt det är möjligt att hjälpa till med att förhandla fram en uppgörelse så att potentiellt stora rättegångskostnader kan undvikas.

I vissa fall kan också kostnaden hållas nere genom att lagen om förenklat rättegångsförfarande är tillämplig.

Vi undersöker också om kostnaderna helt eller delvis kan betalas av det rättsskydd som ingår i olika företags- och hemförsäkringar.