Myndighetskontakter

Vi ger vårt stöd

Vi åstadkommer en smidig kommunikation.

Vi kan biträda dig vid alla typer av myndighetskontakter som exempelvis kontakter och förfrågningar från bland annat:

  • Skatteverket
  • Kronofogdemyndigheten
  • Försäkringskassan
  • CSN

Vi kan också biträda dig vid kontakter med andra aktörer som exempelvis banker och försäkringsbolag.